Sign up to get 10% discount


 

Privacy policy

Privacybeleid van MATILIANO

Introductie
Dit Privacybeleid beschrijft de categorieën persoonlijke informatie die we over onze klanten verzamelen, voor welke doeleinden we de informatie gebruiken, met wie we ze delen, en de keuzes die onze klanten hebben met betrekking tot het gebruik dat we van de informatie maken. We beschrijven tevens de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe onze klanten ons kunnen contacteren omtrent onze beleid inzake privacy.
Informatie die wij verzamelen
Informatie die u verstrekt
Hoe wij de informatie gebruiken
Informatie die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen
Cookies, web server logs en web beacons
Diensten inzake webanalyse geleverd door derde partijen
Hoe wij de informatie die wij met behulp van geautomatiseerde middelen verzamelden, gebruiken
Informatie die wij delen
Uw rechten en keuzes
Hoe wij persoonlijke informatie beschermen
Links naar andere websites
Updates van ons privacybeleid
Hoe u ons kan contacteren

Informatie die wij verzamelen.
Wij kunnen persoonlijke informatie over u verkrijgen via verschillende bronnen. Wij kunnen deze persoonlijke informatie verzamelen wanneer u ze verstrekt aan één van onze toonbanken, winkels, op onze website, onze sociale media platformen, of ter gelegenheid van één van onze evenementen. Door uw persoonlijke informatie aan ons mee te delen (en in het geval van marketing communicaties door middel van een opt-in), geeft u ons de toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken. We zullen uw persoonlijke informatie enkel verwerken voor de doeleinden waarvoor u ons de persoonlijke informatie heeft verstrekt. In het geval van gevoelige persoonlijke informatie zullen we u – in overeenstemming met het toepasselijke recht – om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij tevens bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, o.a. door gebruik te maken van technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons.
Informatie die u verstrekt.
U kan er voor kiezen ons op verschillende manieren persoonlijke informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een aanbieding of promotie, of wanneer u een aankoop verricht op onze website.
De categorieën van persoonlijke informatie die u ons kan verstrekken, betreffen onder andere:
Contactinformatie (zoals naam, postadres, e-mailadres, en gsm- of ander telefoonnummer)
Leeftijd en geboortedatum
Geslacht
Gebruikersnaam en paswoord
Betaalinformatie (zoals het nummer en de vervaldatum van uw Creditcard, leveringsadres en facturatie-adres)
Uw bezorgdheden inzake huidverzorging (dewelke desgevallend tevens betrekking kunnen hebben op gevoelige of gezondheidsgerelateerde gegevens)
Transactie-informatie (historiek en verslag van uw aankopen, betaalinformatie, facturen, enz.)
Informatie die werd verzameld wanneer u onze websites bezocht (zoals, in het bijzonder, bezochte webpagina’s, producten en/of diensten die u heeft bekeken of producten die u in uw aankoopmandje heeft geplaatst, het IP-adres van de computer, etc.)

Hoe wij de informatie gebruiken.
Wij kunnen de informatie die u verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om u reclamemateriaal of andere mededelingen te versturen
Om u diensten te verstrekken
Om uw betalingstransacties en/of geschenkkaarttransacties te verwerken
Om uw online account aan te maken en te beheren
Om te antwoorden op uw vragen
Om met u te communiceren omtrent speciale evenementen, wedstrijden, sweepstakes, programma’s, enquêtes en andere aanbiedingen, alsook om uw deelname daaraan op te volgen
Om ons bedrijf te runnen, te evalueren en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het verrijken en het verbeteren van onze diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten; het uitvoeren van data-analyses; en het uitvoeren van boekhoud-, audit- en andere interne functies)
Om de toepasselijke wettelijke vereisten, de betrokken industriële normen en ons beleid na te leven
Wij kunnen de persoonlijke informatie tevens op andere manieren gebruiken indien wij u daarvan op de hoogte brengen vooraleer we de betrokken informatie verzamelen.
Informatie die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen.
Wanneer u deze site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, door onder andere gebruik te maken van technologieën zoals cookies.

Gebruik van cookies
www.matiliano.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
Deze website zal:
Mogelijkheid om producten terug te vinden die je reeds opzocht of in je winkelmandje hebt.
Mogelijkheid om de voorkeuren van gebruikers en persoonlijke data op te slaan
Jou voorzien van de mogelijkheid om live, online te chatten
Mogelijkheid om pagina’s te delen met sociale netwerken zoals Facebook / instagram
Informatie verzenden naar andere websites zodat reclame relevanter is voor jou

Social Media
De standpunten en meningen op onze social media sites zoals Facebook zijn niet altijd die van MATILIANO of haar werknemers, dus we kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid of betrouwbaarheid van deze informatie. Het materiaal van MATILIANO  op deze sites mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, of anderszins gebruikt, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Copyright © 2013 MATILIANO. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Diensten inzake webanalyse geleverd door derde partijen.
We kunnen op deze site, onze sociale media platvormen, sociale netwerken en mobiele applicaties gebruik maken van diensten inzake webanalyse die geleverd worden door derde partijen, zoals de diensten van Adobe Site Catalyst en Google Analytics. De verstrekkers die deze diensten beheren en gebruiken technologieën zoals cookies, web server logs om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die op deze manier wordt verzameld (met inbegrip van het IP-adres) wordt aan deze dienstenverstrekkers, die deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, meegedeeld. U kunt de mogelijkheid van deze analytische diensten, die uw zoekactiviteiten op deze site analyseren, uitschakelen.
Om de Google Analytics cookie uit te schakelen en cookies van andere derde partijen inzake webanalysediensten, geven sommige browsers aan wanneer een cookie geplaatst wordt en wordt u de mogelijkheid geboden om deze cookies per geval te weigeren.
Hoe wij de informatie die wij met behulp van geautomatiseerde middelen verzamelden, gebruiken.
Wij kunnen de informatie die wij met behulp van geautomatiseerde middelen op deze site verzamelden, gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te verstrekken, om marktonderzoek te verrichten, gegevensanalyses uit te voeren, alsook voor doeleinden van systeemadministratie, zoals met het oog op het bepalen of u onze site reeds eerder heeft bezocht dan wel of u nieuw bent op onze site, en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, beleid en procedures, met inbegrip van de naleving van de toepasselijke industriële normen en het afdwingen van onze Algemene Voorwaarden. We kunnen de informatie tevens op andere manieren gebruiken op voorwaarde dat wij u daarvan op de hoogte brengen op het ogenblik dat de informatie wordt verzameld.
Informatie die wij delen.
Wij verkopen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen niet, en geven ze ook niet op een andere manier door, met uitzondering van de gevallen die hier worden beschreven. Wij kunnen persoonlijke informatie delen met:
Onze geaffilieerde ondernemingen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.
Dienstenverstrekkers die voor onze rekening en op onze aanwijzing diensten uitoefenen. Wij geven deze dienstenverstrekkers enkel de toestemming om de informatie te gebruiken of door te geven wanneer dit vereist is om hun diensten voor onze rekening uit te oefenen of om wettelijke vereisten na te leven. Voorbeelden van zulke dienstenverstrekkers betreffen entiteiten die kredietkaartbetalingen verwerken, bestellingen verwerken, en web hosting en marketing diensten verstrekken.
Andere derde partijen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Bovendien kunnen wij informatie over u doorgeven (i) indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, (ii) aan rechtshandhavinginstanties of andere staatsambtenaren, of (iii) wanneer we van mening zijn dat doorgifte noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financiële verliezen te voorkomen, of in verband met een onderzoek inzake vermoede of eigenlijke bedrieglijke of illegale activiteiten.

Uw rechten en keuzes.
Wij bieden u bepaalde keuzes aan in verband met de informatie die we over u verzamelen, zoals de manier waarop we de informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen we uw toestemming inzake de verwerking van uw persoonlijke informatie verkrijgen vooraleer we de informatie verzamelen, zoals bijvoorbeeld in het geval van marketing communicaties. Om uw voorkeuren te actualiseren, om ons te vragen om uw informatie van onze mailing lijsten te verwijderen of om een verzoek in te dienen, gelieve ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.

Opt-out inzake e-mail.
Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming inzake de verwerking van de persoonlijke informatie met het oog op het verzenden van marketing communicaties per e-mail verkrijgen voorafgaand aan het moment van het verzamelen van de informatie. U kan ons op ieder ogenblik meedelen dat wij u geen marketing communicaties mogen toezenden door op de ‘uitschrijven’ link te klikken die is opgenomen in de marketing e-mails die u van ons krijgt of door ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.

Opt-out inzake cookies.
Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij uw voorafgaande toestemming inzake het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën inzake het opslaan van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds op uw zoekmotor werd opgeslagen, verkrijgen. Indien u geen cookies van deze site wenst te ontvangen, kan u uw zoekmotor zo instellen dat hij u verwittigt vooraleer cookies te aanvaarden en de cookie te weigeren wanneer u door de zoekmotor op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van de cookie. Cookies kunnen ook worden geweigerd door ze uit te schakelen in de zoekmotor. Gelieve de instructies van uw zoekmotor of help pagina te raadplegen om meer over deze functionaliteiten te weten te komen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de interactieve kenmerken van deze site niet volledig kan waarnemen.
Uw toestemming intrekken.
U kan iedere toestemming die u ons voorheen heeft verstrekt steeds intrekken, of u op ieder ogenblik omwille van geldige redenen verzetten tegen de verwerkingen van uw persoonlijke informatie. Wij zullen uw keuzes voor de toekomst binnen de maand toepassen. In de meeste omstandigheden zal het intrekken van uw toestemming met betrekking tot het gebruiken of doorgeven van uw informatie door ons inhouden dat u geen gebruik kan maken van sommige van onze producten en/of diensten.
De nauwkeurigheid van uw informatie.
Hoewel we er naar streven dat de persoonlijke informatie die we over u bijhouden nauwkeurig en actueel is, gaan we er – indien er geen gegevens voorhanden zijn die het tegendeel bewijzen – van uit dat de informatie die u ons verstrekt, nauwkeurig is. Indien u ons op de hoogte zou brengen van onnauwkeurigheden in de informatie die over u bijhouden of, als we zouden ontdekken dat zulke informatie onnauwkeurig is, dan zal dit onmiddellijk door ons worden verbeterd. Wij houden niet met opzet informatie over u bij die niet langer actueel of noodzakelijk is.
Herzien, updaten en wijzigen van persoonlijke informatie.
In overeenstemming met het toepasselijke plaatselijke recht, heeft u het recht op toegang tot en het verkrijgen van details over de persoonlijke informatie die we over u bijhouden, onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens te actualiseren en te verbeteren, en de informatie te laten blokkeren en te verwijderen, al naargelang het geval. U heeft eveneens het recht u op ieder ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Het recht op toegang tot persoonlijke informatie kan in sommige omstandigheden beperkt worden door plaatselijke wettelijke vereisten. Indien u toegang wenst te bekomen tot uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan een geschreven en gedateerd verzoek op te sturen en daaraan een fotokopie van uw geldige identiteitskaart of ander geldig identiteitsdocument, dat de handtekening van de houder bevat, vast te maken. U kan ons verzoeken uw persoonlijke informatie te herzien, te wijzigen of te verwijderen door ons een e-mail te sturen aan info@matiliano.com

Hoe we persoonlijke informatie beschermen.
Wij treffen passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke maatregelen die nodig zijn om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen toevallige, ongeoorloofde of niet toegelaten vernietiging, verlies, wijziging, toegang of gebruik. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau verzekeren en zullen ook trachten iedere vorm van onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonlijke informatie te verhinderen.

Het bijhouden van gegevens.
Wij zullen uw persoonlijke informatie slechts bijhouden voor zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld, om u diensten te leveren en om onze legitieme bedrijfsbelangen te behartigen of wanneer dit anderszins wettelijk vereist is.

Links naar andere websites.
Om u tot dienst te zijn en u te informeren, kan onze site links naar andere websites aanbieden. Deze websites kunnen op onafhankelijke wijze van ons werken. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacy kennisgevingen of –beleid hebben en wij raden u ten sterkste aan dit na te kijken wanneer u gelinkte websites bezoekt. In zoverre gelinkte websites die u bezoekt niet van ons zijn of niet door ons worden gecontroleerd, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, het gebruik van de sites of de praktijk van de sites inzake privacy.
Updates van ons privacybeleid.
We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving updaten om de wijzigingen in onze praktijk met betrekking tot persoonlijke informatie te weerspiegelen. We zullen een duidelijke kennisgeving op onze website plaatsen om u in te lichten omtrent alle belangrijke wijzigingen van ons Privacybeleid en zullen bovenaan aan het Privacybeleid aangeven wanneer het beleid het laatst werd geactualiseerd.
Hoe ons te contacteren.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, of indien u wenst dat wij de informatie die wij over u of uw voorkeuren bezitten, updaten, of indien u uw recht op toegang, verbetering, blokkering of verwijdering wenst uit te oefenen of indien u zich wenst te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op info@matiliano.com U kan ons ook schrijven op het volgende adres:
MATILIANO
Jan van galenstraat
1056BW AMSTERDAM
Nederland

Privacy Policy

MATILIANO Privacy Policy
Privacy policy
MATILIANO (“we, us, or our”) respects your concerns about privacy and values the relationship we have with you. This Privacy Policy describes the types of personal information we collect about our customers, online or via one of our mobile applications, how we use the information, with whom we share it, and the choices available to our customers regarding our use of the information. We also describe the measures we take to protect the security of the information and how our customerscan contact us about our privacy practices.INFORMATION YOU PROVIDE
You may choose to provide personal information to us in a number of ways, such as when you participate in an offer or promotion, when you make a purchase on our site, via our social media pages or through one of our mobile applications. The types of personal information you may provide to us includes:
Contact information (such as name, postal address, email address, mobile or other phone number, and mobile service provider)
Age and date of birth
Gender
Username and password, nickname/screen name
Payment information (such as your payment card number, expiration date, delivery address and billing address)
Purchase history
Product preferences
Your physical characteristics and skincare concerns
Contact information for friends or other people you would like us to contact
Content you provide (such as photographs, videos, reviews, articles, survey responses and comments)
Information provided to us through social media networks or one of our mobile applications when you visit our social media pages or use one of our mobile applications (such as your name, profile picture, likes, location, friend list and other information described on the social media network or in application sign-up page, or your geo-location details when using one of our mobile applications)

HOW WE USE THE INFORMATION
We may use the information you provide to:
Send you promotional materials or other communications
Provide services to you
Process your payment card and/or gift card transactions
Create and manage your online account, including access to your online and in-store purchase history
Assist with product selection and replenishment, including through our in-store customer registry
Respond to your inquiries
Communicate with you about, and administer your participation in, special events, contests, sweepstakes, surveys and other offers
Operate and communicate with you about our social network pages or mobile applications
Operate, evaluate and improve our business (including developing new products and services; managing our communications; analyzing our products; performing data analytics; and performing accounting, auditing and other internal functions)
Comply with applicable legal requirements, relevant industry standards and our policies
We also may use the information in other ways for which we provide specific notice at the time of collection.

INFORMATION WE COLLECT BY AUTOMATED MEANS
When you visit this site, view or click on our online advertisements (including our advertisements on third party websites), visit our social media pages or download and use one of our mobile applications, we also collect certain information about your usage or device by automated means or by using technologies such as cookies. For example, if you use one of our mobile applications, we may collect your IP address, your unique device identifier (or other device identifier) and/or geolocation data in order to offer you certain features or functionalities within that mobile application. As set forth in more detail below, we may also collect information about your usage and browsing habits using various web-based technologies.
For your convenience, our mobile applications may also include functionality that allows you to remain logged in to the application so that you do not have to reenter a password each time you want to access the application. IF YOU CHOOSE TO REMAIN LOGGED IN, YOU SHOULD BE AWARE THAT ANYONE WITH ACCESS TO YOUR MOBILE DEVICE WILL BE ABLE TO ACCESS AND MAKE CHANGES TO YOUR MOBILE ACCOUNT AND MAY BE ABLE TO MAKE PURCHASES THROUGH YOUR ACCOUNT. For that reason, if you choose to remain logged in to the application on your mobile device, we strongly recommend you enable the Passcode Lock security feature on your mobile device to protect against unauthorized access to and use of your mobile device and your account in the application.

TECHNOLOGIES WE USE COOKIES, WEB SERVER LOGS AND WEB BEACONS
Cookies are small text files that websites send to your computer or other Internet-connected device to uniquely identify your browser or to store information or settings in your browser. Your browser may tell you how to be notified when you receive certain types of cookies and how to restrict or disable certain cookies. Please note, however, that without cookies you may not be able to use all of the features of our website.
In conjunction with obtaining information through cookies, our web servers may log details such as your operating system type, browser type, domain and other system settings, as well as the language your system uses and the country and time zone in which your device is located. The web server logs also may record information such as the address of the web page that linked you to our site and the IP address of the device you use to connect to the Internet.
To control which web servers collect this information, we may place tags on our web pages called “web beacons.” These are computer instructions that link web pages to particular web servers and their cookies.

THIRD PARTY WEB ANALYTICS SERVICES
We may use third party web analytics services on this site, our social network pages, or our mobile applications, such as those of Adobe Site Catalyst, Coremetrics and/or Google Analytics. The service providers that administer these services use technologies such as cookies, web server logs and web beacons to help us analyze how visitors use the site. The information collected through these means (including IP address) is disclosed to these service providers, who use the information to evaluate use of the website. You may deactivate the ability of these analytics services to analyze your browsing activities on this site.

HOW WE USE THE INFORMATION COLLECTED BY AUTOMATED MEANS
We may use the information collected through automated means on this site for market research, data analytics and system administration purposes, such as to determine whether you’ve visited us before or are new to the site, to tailor ads displayed to you on our site and elsewhere and for compliance with our legal obligations, policies and procedures, including compliance with relevant industry standards and the enforcement of our TERMS AND CONDITIONS. We also may use the information in other ways for which specific notice is provided at the time of collection.

INFORMATION WE SHARE
We do not rent lists, or sell or otherwise disclose personal information we collect about you, except as described here. We may share your personal information with:
Third party service providers who perform services on our behalf based on our instructions. We do not authorize these service providers to use or disclose the information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. Examples of these service providers include entities that process credit card payments, fulfill orders and provide web hosting, advertising and marketing services.
Other third parties with your consent (e.g., some of our Facebook applications may share information collected through those apps with your Facebook friends or other Facebook users).
In addition, we may disclose information about you (i) if we are required to do so by law or legal process, (ii) to law enforcement authorities or other government officials, or (iii) when we believe disclosure is necessary or appropriate to prevent physical harm or financial loss, or in connection with an investigation of suspected or actual fraudulent or illegal activity.
We also reserve the right to transfer personal information we have about you in the event we sell or transfer all or a portion of our business or assets. Should such a sale or transfer occur, we will use reasonable efforts to direct the transferee to use personal information you have provided to us in a manner that is consistent with our Privacy Policy. Following such a sale or transfer, you may contact the entity to which we transferred your personal information with any inquiries concerning the processing of that information.

YOUR RIGHTS AND CHOICES
We offer you certain choices in connection with the personal information we collect from you, such as how we use the information and how we communicate with you. To update your preferences, ask us to remove your information from our mailing lists or submit a request, please contact us in the manner specified below.Email Opt-Out
You can at any time tell us not to send you marketing communications by email by clicking on the unsubscribe link within the marketing emails you receive from us or by contacting us as indicated below. You also may opt out of receiving marketing emails from Matiliano

Social Networking Application Opt-Out
To remove or delete our social media applications from your social networking account, follow the instructions from the social network:
FACEBOOK: PROVIDED BY THE FACEBOOK HELP CENTER
INSTAGRAM : HELP

Withdrawing Consent
You may withdraw any consent you previously provided to us, or object at any time on legitimate grounds, to the processing of your personal information. We will apply your preferences going forward. In some circumstances, withdrawing your consent to our use or disclosure of your personal information will mean that you cannot take advantage of some of our products or services.
You may request to review, change or delete your personal information by sending an email to info@matiliano.com

CHILDREN’S PRIVACY
If you are under thirteen years of age, you may browse our site. However, you may not provide personal information to us and you may not download any of our mobile applications. This site is not directed to children under the age of thirteen and we do not knowingly collect personal information from children under the age of thirteen on the site. If we become aware that we have inadvertently received personal information from a visitor under the age of thirteen on the site, we will delete the information from our records.

HOW WE PROTECT PERSONAL INFORMATION
We maintain appropriate administrative, technical and physical safeguards designed to protect the personal information you provide against accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, access, disclosure or use. However, no security system is perfect and we cannot promise that information about you will remain secure in all circumstances, including the security of your data during transmission to us or the security of data on your mobile device.

LINKS TO OTHER WEBSITES
Our website may provide links to other websites for your convenience and information. These websites may operate independently from us. Linked sites may have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review if you visit any linked websites. To the extent any linked websites you visit are not owned or controlled by us, we are not responsible for the sites’ content, any use of the sites, or the privacy practices of the sites.

UPDATES TO OUR PRIVACY POLICY
This Privacy Policy may be updated periodically and without prior notice to you to reflect changes in our personal information practices. We will post a prominent notice on our website to notify you of any significant changes to our Privacy Policy and indicate at the top of the Policy when it was most recently updated.

HOW TO CONTACT US
If you have any questions or comments about this Privacy Policy, or if you would like us to update information we have about you or your preferences, please contact us by email at info@matiliano.com